Yhdistys

Yhdistyksen toimintafilosofia perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäsenten omaan aktiivisuuteen. Toiminnassamme pyrimme noudattamaan kaikkien jäsenten tasa-arvoista kohtelua ja näin mahdollistamaan kaikkien kannalta toimiva harrastusympäristö.

Tällä hetkellä yhdistyksen pääpaino on pelastuskoiratoiminnassa, jota tunnistusetsintä tukee.


Tunnistusetsintä

Koiran hajuaisti on monenkertaisesti parempi kuin ihmisen. Ihmiselle on vaikeaa hahmottaa kuinka koira ”näkee” maailman hajujen kautta. Ne pystyvät erottelemaan eri hajuja erittäin hyvin ja niillä on erinomainen hajumuisti. Koirien erinomaista hajuaistia käytetäänkin hyväksi monin eri tavoin mm. ihmisten, huumeiden, räjähteiden, homeen ja jopa sairauksien etsimisisessä. Kaikilla asioilla on oma ominaishajunsa, niin myös jokaisella ihmisellä oma, yksilöllinen hajunsa aivan kuten sormenjälki tai DNA.

Tunnistusetsintäkoirien koulutus perustuu siihen, että koira pystyy erottamaan eri ihmisten ominaishajut toisistaan ja siten etsimään tietyn ihmisen annetun lähtöhajun perusteella periaatteessa missä tahansa, niin maastossa kuin vilkkaassa taajamassakin.

Suomen Pelastuskoiraliiton hälytysryhmään kuuluville tai VIRTA -tarkastetuille koirakoille on saatu tunnistusetsintään näyttökoe, mutta kyseisen osaamisen käytöstä hälytyksissä ei ole viranomaisten kanssa sovittuMuuten lajista ei ole olemassa kokeita/testejä. 
Tunnistusetsintäkoiria käytetään myös rikosten tutkinnassa useassa Euroopan maassa mukaanlukien Suomessa, vaikkakin Suomessa poliisin erillinen hajutunnistuyksikkö lakkautettiin 2013. Harrastuspiireisssä tunnistusetsinnästä näkee käytettävän myös useita erilaisia termejä, mm. ID-jälki, tunnistusjäljestys ja hajutunnistus.


Pelastuskoiratoiminta

Vuonna 2017 yhdistyksessä käynnistettiin aktiivinen pelastuskoiratoiminta, johon kuuluu sekä pelastuskoiratoimintaan tähtääviä että harrastusmielessä treenaavia koirakoita. Pääosa treeneistämme sijoittuu Keski-Uudellemaalle. Yhdistyksellä on oma hälytysryhmä. 


Otso jäljestää